Foto: Katja Aßmann

V našem pražském centru nabízíme celou šíři shambhalistických programů, pod vedením dlouhodobě praktikujících českých a mezinárodních učitelů. Během týdne můžete přijít na pravidelné meditace bdělé pozornosti a uvědomění (mindfulness, awareness) pro začátečníky i pokročilé, přednášky i společenská setkání.  Kromě toho můžete dostat dlouhodobou podporu ve vlastní praxi prostřednictvím nabídky individuálních meditačních rozhovorů se školenými instruktory.

O víkendech pořádáme programy výcviku Shambhaly, k buddhistickým tématům i aplikacím učení např. v oblasti bdělé komunikace. Během roku pořádáme rituály, společenská setkání a oslavy u příležitosti změn ročních období.

Rodiče a děti se na jaře a na podzim setkávají k pravidelným týdenním programům v Krkonoších s rodinnou meditací a programy pro děti a pro propojení buddhistických a shambhalistických učení v rodičovství a ve vztazích.  V létě v Krkonoších také míváme intenzivní program pro studium a praxi. Čtvrtým rokem se schází ženská skupina, připravujeme skupinu pro mladé a v Centru se také začala scházet podpůrná skupina praktikantů LGBT. Tradičně, jakožto buddhističtí praktikanti, také děláme praxe pro zemřelé a pozůstalé a praxi tonglenu pro různé osoby a situace.

Pro ty, kteří mají zájem o umění, nabízíme výcvik v Shambhala Arts, a v Kadó (Ikebaně) máme i pražskou, mezinárodně uznávanou učitelku.

Zajímá nás také přesah učení do společnosti a k vybraným tématům pořádáme diskuse např. formou salónů.