Vize Shambhaly

Shambhala-FlagsV Tibetu stejně jako v ostatních asijských zemích, existují příběhy o legendárním království, které bylo zdrojem vzdělanosti a kultury pro tehdejší asijské společnosti. Podle legend to bylo místo míru a prosperity, kterému vládli moudří a soucitní vládci. Jeho občané byli stejně laskaví a vzdělaní, takže toto královstí bylo celkově modelovou společností. Tomuto místu se říkalo “Shambhala”.

Základ duševního zdraví

Ačkoliv je snadné odmítnout království Shambhaly jako čirou fikci, je také možné v této legendě spatřit vyjádření hluboce zakořeněné a velmi reálné touhy po dobrém a naplněném životě. Ve skutečnosti u mnoha tibetských buddhistických učitelů existuje tradice, která pohlíží na království Shambhaly nikoliv jako na místo vně, ale jako na základ nebo kořen zdraví a bdělosti, které existují jako potenciál v každém lidském životě. Z tohoto úhlu pohledu není důležité určit, zda království Shambhaly je skutečné či fiktivní. Místo toho můžeme ocenit a následovat ideál osvícené společnosti, kterou představuje.

Nebát se toho, kým jsme

Vize Shambhaly je podmíněná tím, že abychom mohli založit osvícenou společnost pro druhé, potřebujeme nejprve pochopit, co je naší vrozenou nabídkou druhým. Proto je základem tradice Shambhaly nebát se toho kdo jsme. Toto je definice statečnosti: nebát se sama sebe. To je dùvod proč je cesta Shambhaly cestou bojovnictví. Stáváme se bojovníky v původním smyslu slova: být tím, kdo je statečný. Rozvíjíme nebojácnost tím, že přijímáme sami sebe takové jací jsme a mimo to vzniká opravdová jemnost a ochota otevřít se světu a pomoci ostatním. Kultivujeme nebojácnost pomocí praxe meditace, a cestou shambhalistického výcviku. Skrze tyto discipliny se můžeme spojit s naší vlastní vrozenou jemností a nebojácností, a jsme přirozeně inspirováni otevřít se světu a pomoci ostatním.