Učitelé

Sakyong Mipham Rinpoche

Sakyong Mipham Rinpoche je hlavním duchovním představitelem Shambhaly. Zároveň je držitelem Kagyü a Nyingma linií tibetského buddhismu.

Je synem Chögyama Trungpy Rinpoche. Jeho zkušenosti zahrunjí východní i západní kulturu. Narodil se roku 1962 v Indii, kde obdržel duchovní učení od svého otce a mnohých dalších mistrů tibetského buddhismu. Proslul svým přímým a prakitckým způsobem učení a svou dovedností ukázat i ty nejvíce tajuplná buddhistická učení jako smysluplná a relevantní pro západní publikum.

SONY DSC

Sakyong Mipham Rinpoche

Bibliografie

Kniha Princip Shambhaly: Objev skrytého pokladu lidstva (The Shambhala Principle: Discovering Humanity’s Hidden Treasure) vysvětluje princip Shambhaly spočívající v „základním dobru“ a „osvícené společnosti“. Dílo je psáno formou dialogu mezi Sakyongem a jeho otcem Čhögjamem Trungpou.

Sakyongova nejprodávanější kniha Jak si ze své mysli udělat spojence (Turning the Mind into an Ally) představuje dokonalou příručku pro zahájení osobní meditační praxe.

Sakyong Mipham mimo jiné velice rád běhá maratony. Ve své knize Běžící Buddha (Running with the Mind of Meditation) vysvětluje, jak lze i fyzickou aktivitu využít k duchovnímu růstu.

Více na: www.sakyong.com

 

Khandro Cchejang Palmo

Khandro Cchejang je manželkou Sakyonga Miphama Rinpočheho a držitelkou titulu Sakjong Wangmo. Pochází z velice starého tibetského rodu. Po čínské invazi uprchla její rodina z Tibetu do jižní Indie a Nepálu.

Sakyong Wangmo

Sakyong Wangmo

Khandro Cchejang navštěvovala anglickou školu a po večerech se svou babičkou, která byla pokročilou praktikující dzogčhenu, studovala tibetské texty. Dostalo se jí rovněž vzdělání v tradici tanců Gesar Ling v tanečním souboru Lingdro, který založil její otec. Právě při tanci se souborem se v roce 2005 setkala se Sakjongem Mipham Rinpočhem a 10. června 2006 byli oddáni.

V srpnu roku 2008 ji Jeho Svatost Penor Rinpočhe uvedl na trůn jako Sakjong Wangmo. Základem učení Shambhaly je základní dobro, které je každému člověku dáno od narození jako jeho nezcizitelné právo. Z pohledu Shambhaly jsou Sakyong a Sakyong Wangmo vzory těchto probuzených vlastností, které v sobě může objevit každý z nás. Titul Sakjong Wangmo v doslovném překladu znamená „ochránkyně země“. Khandro Cchejang říká: „Pro mě osobně to znamená, že se skrze jasnou komunikaci a trpělivost snažím podporovat spravedlnost a vytvářet soucitné a mírumilovné mezilidské vztahy.“

 

Chögyam Trungpa Rinpoche

Chögjam Trungpa Rinpoche se narodil v Tibetu. Velice záhy byl rozpoznán jako výjimečný převtělený lama a následně vycvičen v přísné klášterní tradici tibetského buddhismu. Po vpádu čínských komunistů ze své vlasti uprchl.

Chogyam Trungpa

Chögyam Trungpa Rinpoche

Po nějaké době strávené v Indii dorazil z feudálního Tibetu na Západ, kde žebříčku vládli Beatles, konzervativní britskou společností otřásal skandál kolem milostné aféry ministra války Johna Profuma a hlavním tématem novinových titulků byla válka ve Vietnamu.

Mladého mnicha čekal obrovský kulturní šok. Ze všeho nejvíc jej však zaráželo, do jaké míry nejsme ve své kůži a neustále usilujeme o sebezdokonalení, protože se domníváme, že nejsme dost dobří.

Rozhodl se proto, že tradiční buddhistická učení zpřístupní tak, aby byla přístupná lidem ze Západu, a založil mezinárodní síť meditačních center nazvanou Shambhala. Jeho učení o buddhismu tradice Shambhaly dnes řada východních i západních duchovních vůdců včetně dalajlamy považuje za naprosto zásadní, nesmírně hluboká a plně autentická.

Chögyam Trungpa Rinpoche zemřel 4. dubna 1987 v kanadském Halifaxu. Více o něm se můžete dočíst zde.

Bibliografie

Čhögjam Trungpa Rinpočhe je autorem celé řady knih, mezi něž patří i Shambhala: Posvátná cesta bojovníka (Shambhala: Sacred Path of the Warrior) – průvodce pro rozvíjení odvahy, důvěry a otevřenosti.

Protnutí duchovního materialismu (Cutting Through Spiritual Materialism) je dnes již klasickým textem tibetského buddhismu. Čhögjam Trungpa v něm upozorňuje na všeobecnou tendenci považovat duchovní cestu za proces sebezdokonalení, který jen posiluje ego, místo abychom se prostě uvolnili do své přirozené moudrosti.

V knize Mýtus svobody (The Myth of Freedom) poukazuje Čhögjam Trungpa na to, jak se naše postoje, koncepty a dokonce i naše duchovní praxe mohou stát řetězy, které nás svazují a odsuzují k opakujícím se vzorcům frustrace a zoufalství. Vysvětluje, jak tento proces můžeme zvrátit a zaměřit se namísto toho na cestu k osvícení.

 

Áčárja Pema Čhödrön

Pema Čhödrön je světoznámou a velmi oblíbenou učitelkou meditace a buddhismu. Její učení inspirují miliony lidí na celém světě, které oslovuje její poselství o praktikování míru a soucitu v těchto těžkých časech. Pema Čhödrön je známá svou okouzlující a uzemněnou interpretací tibetského buddhismu pro západní publikum.

Pema Chodron

Pema Chodron

Když jí bylo něco po třicítce, vydala se Pema Čhödrön do francouzských Alp za lamou Čhime Rinpočhem, u kterého pak několik let studovala. V roce 1974 se stala novickou, přičemž pokračovala ve studiu u lamy Čhimeho v Londýně. V té době navštívil Anglii Jeho Svatost 16. karmapa a Pema Čhödrön u něj byla vysvěcena na mnišku.

Se svým kořenovým učitelem Čhögjamem Trungpou Rinpočhem se Pema poprvé setkala v roce 1972. Lama Čhime jí doporučil, aby pro něj pracovala, a právě s Trungpou Rinpočhem nakonec navázala nejhlubší spojení. Studovala s ním od roku 1974 až do jeho smrti v roce 1987. V roce 1981 obdržela v Hong Kongu na žádost 16. karmapy plné mnišské vysvěcení v čínské linii buddhismu.

Do roku 1984 zastávala Pema úlohu ředitelky meditačního centra Karma Dzong v Boulderu v Coloradu. Poté se přestěhovala do venkovského Cape Bretonu ve státě Nova Scotia, kde se stala ředitelkou a stálou učitelkou v Gampo Abbey, prvním tibetském klášteře pro praktikující ze Západu.

Pema Čhödrön je autorkou řady knih: The Wisdom of No Escape („Moudrost neunikání“), Začni tam, kde jsi (Start Where You Are), Když ztrácíte půdu pod nohama (When Things Fall Apart), Místa, která vás děsí (The Places that Scare You), No Time to Lose („Není času nazbyt“) a Žít s lehkostí v nejistotě a změně (Practicing Peace in Times of War).

Webové stránky Pemy Čhödrön

 

Jitka HolubcováMístní učitelka – Shastri Jitka Holubcová

Jitka Holubcová (Praha, CZ) začala praktikovat v Shambhale v roce 1993 a stala se studentkou Sakyonga Miphama Rinpočeho. Vyučuje Cestu Shambhaly a Kado, kde je zároveň v kontinuálním výcviku u Marcii Wang Shibaty. Podporuje sanghu v Praze a České republice prostřednictvím Kultury a dekora a rodinných programů.