Naše poslání

Posláním spolku Shambhala Praha je přispět k rozvoji kultury bdělé pozornosti, soucitu a bojovnictví prostřednictvím studia, kontemplace a meditace, vycházejících z tradic tibetského buddhismu linií Kagjü, Ňingma a Shambhala tak, jak jsou předávány linií Sakyongů, založené Chögyamem Trungpou Rinpočhem a nyní vedené Sakyongem Miphamem Rinpočhem. Sakyong určuje svého budoucího následníka, čímž pokračuje Shambhala linie, jejíž učení a instrukce spolek následuje.

Za tímto účelem spolek pořádá vzdělávací programy a provozuje meditační centrum,  kde je možné tato učení a svoji osobní zkušenost s nimi zkoumat a sdílet se vzájemným respektem, laskavostí a oceněním. Centrum a jeho aktivity jsou tak neoddělitelně spojeny s linií Sakyongů, která určuje jejich základní směr.