Možnost podpory

Naše výukové programy bychom rádi nabízeli všem zájemcům bez ohledu na jejich finanční zázemí. Pokud pro vás tedy cena některého z programů představuje překážku, dáváme vám možnost přispět takovou částkou, jakou si můžete právě dovolit. Prosíme, abyste své možnosti dobře zvážili a na program přispěli co nejvyšší sumou. Další variantou je uhrazení plné ceny programu prostřednictvím splátek.

Pokud chcete využít naší podpory, prosím kontaktujte našeho finančníka (Filip Rosenkranc, [email protected]).

Těm, kdo mohou nabídnout vyšší sumu, než kolik činí cena programu, je určena „dárcovská cena“. Vaše štědrost nám pomáhá pokrýt náklady i za ty, kdo si nemohou plnou cenu dovolit.

STIPENDIJNÍ FOND

Stipendijní fond slouží na podporu členů Shambhala Praha v účasti na programech, které nepořádá naše centrum. Jde hlavně o nákladnější zahraniční programy a programy důležité pro podporu a rozvoj centra.

Fond neslouží na podporu účasti na programech pořádáných Shambhalou Praha – ta je nabízena slevou z programu (viz výše).

O podporu z fondu lze požádat vyplněním online žádosti. O udělení stipendia rozhoduje výbor centra Shambhala Praha. O výsledku vás bude informovat finančník centra, na kterého se také můžete obrátit s případnými dotazy (Filip Rosenkranc, [email protected]).