Možnost podpory

Naše výukové programy bychom rádi nabízeli všem zájemcům bez ohledu na jejich finanční zázemí. Pokud pro vás tedy cena některého z programů představuje překážku, dáváme vám možnost přispět takovou částkou, jakou si můžete právě dovolit. Prosíme, abyste své možnosti dobře zvážili a na program přispěli co nejvyšší sumou. Další variantou je uhrazení plné ceny programu prostřednictvím splátek.

Pokud chcete využít naší podpory, prosím kontaktujte našeho finančníka.

Těm, kdo mohou nabídnout vyšší sumu, než kolik činí cena programu, je určena „dárcovská cena“. Vaše štědrost nám pomáhá pokrýt náklady i za ty, kdo si nemohou plnou cenu dovolit.