Meditace

MeditaceMeditace je přirozeným stavem lidské mysli — kdy je mysl uvolněná, otevřená a pohotová. Meditační cvičení se vyučují už více než 2500 let a pomáhají nám uvědomit si krásu a kouzlo obyčejného světa oproštěného od agrese a manipulace.

Učení buddhismu Shambhaly klade důraz na možnost osvícení, která je přítomna v každé situaci i v jakémkoli stavu mysli. Zájemci se pomocí vypěstované disciplíny, jemnosti a smyslu pro humor naučí, jak se oprostit od rušivých emocí a dosáhnout okamžité bdělosti.

Meditace bdělosti je naprostým základem všeho, čemu se v Shambhala Centru věnujeme. Toto starobylé cvičení vlastního sebeobjevování pramení z jednoduchého, leč revolučního východiska, totiž že každá lidská bytost je schopna rozvíjet přirozenou stabilitu, jasnost a sílu své mysli, a tím dosahuje větší bdělosti, soucitu a vhledu, jež jí umožňuje pečovat o sebe i svět kolem.

O úvodu do meditace

Základní meditační pokyny a instrukce se poskytují zdarma a jsou k dispozici komukoliv. V rámci pravidelného úterního otevřeného večera nabízíme jak úvodní pokyny pro začátečníky, tak pokročilejší instrukce zkušenějším. Mimo tento termín si lze instrukci domluvit individuálně. Pokyny však nejsou určeny jen nováčkům, ale doporučujeme využívat jich i během vaší další cesty. O setkání s instruktorem či instruktorkou můžete požádat, kdykoli si s ním či s ní budete chtít promluvit o svém pravidelném cvičení. Můžete si také vybrat konkrétního instruktora či instruktorku a vytvořit s ním nebo s ní užší pracovní vztah.

Meditační pokyny zahrnují v závislosti na zájmu a zkušenosti studenta či studentky následující:

Úvod do meditačního cvičení – úvodní pokyny k meditaci mají představit základní techniky meditace tak, jak se vyučují v Shambhale.

Vyjasnění pojmu meditace — v naší tradici nezahrnuje meditace pouze vysvětlení techniky, ale ve své podstatě jde o předání revoluční myšlenky, že základem našeho bytí je bezpodmínečná moudrost a soucit a že díky cvičení relaxace umožňujeme, aby tato naše základní vlastnost dále vzkvétala.

Pokyny, jak zacházet s překážkami v meditování — při meditování narazíme na řadu překážek, jako je sklíčenost, odpor, prokrastinace, odkládání či roztěkanost. Buddhistické učení Shambhaly tyto překážky dobře zná — a ví také, jak je překonat.

Pomoc při cvičení i studiu — Shambhala studentům a studentkám nabízí celou řadu příležitostí, jak mohou prohloubit své cvičení a výuku. Patří k nim například meditace ve skupině, pravidelné týdenní kurzy, víkendové programy, ústraní a semináře. Pokud potřebujete poradit, čemu přesně se věnovat a kdy, kontaktujte svého instruktora či instruktorku.

Pomoc se sladěním meditace a každodenního života — teprve v běžném životě plném pracovních povinností dojde na lámání chleba. A právě spolupráce s meditačním instruktorem či instruktorkou vám dá nástroje, jež vám pomohou rozvinout silnou a pružnou mysl a otevřené srdce, díky kterým zvládnete každodenní životní shon.

 

Co je meditace?