Linie Shambhaly

 

„Dějiny Shambhaly jsou dějinami mimořádného společenství, jemuž se podařilo dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Za svou existenci toto společenství vděčí svým jednotlivým členům, kteří aktivně přispívají k rozvoji kultury laskavosti, ušlechtilosti a odvahy.“ Sakyong Mipham Rinpočhe

 

Jak znovu objevit moudrost a soucit

Vládci i obyvatelé prastarého království Shambhala byli dobře známi svým soucitem a moudrostí. Pověst o Shambhale vypráví, že těchto vlastností dosáhli díky ojedinělému učení o osvícené společnosti, jež Buddha osobně předal králi Dawu Sangpovi, prvnímu panovníkovi království.

Jeho rady přečkaly dlouhá století a dnes o jejich předávání pečuje linie učitelů, držitelů titulu „Sakyong“. Jde o královský titul, jenž znamená „ochránce Země“. Dnešním nejvyšším představitelem linie je Sakyong, Jampal Trinley Dradül, který byl korunován v roce 1995 a před tím absolvoval náročnou přípravu jak na Východě, tak na Západě, díky níž všeobecně platné hodnoty lidského ducha vidí z jedinečné perspektivy.

V tibetské tradici je Sakyong Mipham uznáván jako vtělení Miphama Velikého, jednoho z nejuctívanějších tibetských mistrů meditace. Je autorem řady knih, mimo jiné Jak z mysli udělat svého přítele, Jak vládnout svému světu, Běžící Buddha a Princip Shambhaly.

Sakyongovo učení klade důraz na široce rozšířený pocit, že lidstvo stojí na křižovatce. Vyzývá nás, abychom jako lidstvo provedli sebereflexi a inventuru našich stěžejních zásad. Domnívá se totiž, že způsob, jakým o sobě lidstvo smýšlí, má zásadní dopad na jeho budoucnost a budoucnost celé planety. Jeho vize společnosti, jež věří, že je hodna existence, tvoří základ toho, co linie Shambhala nazývá osvícenou společností.

Vize společnosti

Prvním moderním Sakyongem byl tibetský mistr meditace Chögyam Trungpa Rinpočhe (tibetský titul rinpočhe znamená „drahý, vzácný“ a označuje mimořádného a váženého učitele). Před svou emigrací z Tibetu v roce 1959 byl nejvyšším představitelem řady meditativních linií a představeným velkého klášterního komplexu.

news_CTR1„Světem zmítají velké nepokoje. Učení Shambhaly vychází z předpokladu, že existuje základní lidská moudrost, jež nám může pomoci vyřešit jeho problémy… Shambhala nás učí, že tváří v tvář potížím světa dokážeme projevit své hrdinství a zároveň svou laskavost.“
Chögyam Trungpa Rinpočhe

Chögyam Trungpa Rinpočhe byl svědkem ničení své vlastní kultury v době, kdy svět také zažíval velké otřesy, a proto se na dlouhou dobu oddal sebereflexi a meditaci. Přitom si uvědomil, že starobylé učení Shambhaly je právě kvůli velkým výzvám, jimž naše planeta čelí, platnější a potřebnější než kdy dřív. Začátkem 70. let představil vizi společnosti, založenou na principu Shambhaly, totiž na vrozeném dobru veškerého lidstva. Chögyam Trungpa měl za to, že lidstvo stojí na křižovatce a pokud chce vybudovat lepší svět, musí svou existenci vystavět na úctě k základní lidské důstojnosti. To je hlavním poselstvím Shambhaly. Své učení sepsal do knihy Shambhala: Duchovní cesta bojovníka. Je také zachyceno v řadě esejů, filmů a nahrávek.