Kontemplativní umění

Kyudo

Kyudo

Pojem kontemplativní umění v sobě zahrnuje řadu sekulárních cvičení a činností, mezi něž patří aranžování květin či fotografování a pomocí kterých umění a kulturu zapojujeme do svého každodenního života. Každé z těchto cvičení tvoří samostatnou kontemplativní cestu a společně přinášejí do našich životů a kultury krásu, svěžest a moudrost.

 

Umění Shambhaly

Umění v pojetí Shambhaly vyvěrá ze schopnosti jasného vnímání a z ryzího výrazu. Proces tvorby zůstává tajemstvím jak pro umělce, tak pro laiky. Jak to, že dokážeme pomíjivou inspiraci a abstraktní pravdu přetvořit ve fyzickou skutečnost? Jak vytváříme formy, jež jsou schopny vykročit ze své fyzické schránky a sdělovat základní myšlenky? Program Umění Shambhaly si klade za cíl proces tvorby i její výsledek zvaný umění zkoumat z pohledu jasného vnímání a ryzího výrazu. Jde o zdroj inspirace a o to, jak se proces tvorby projevuje. A konečně také o to, jak náš výtvor původní inspiraci interpretuje. Další informace na www.shambhalaart.org a na Facebooku.

Ikebana

Inspirován svým vlastním cvičením a svou vizí založil Chögyam Trungpa Rinpočhe v roce 1982 novou školu ikebany — japonského umění aranžování květin. Cílem školy nazvané Kalapa Ikebana je šíření studia a cvičení aranžování květin, často za úzké spolupráce s mistry dalších podobných škol.

Kyudo

Termín Kyudo znamená cesta luku a lze jej charakterizovat jako formu meditace ve stoje. Pod vedením učitele Shibaty Kanjura se studenti učí starobylému umění lukostřelby. Kyudo používá tradiční japonské luky a přestavuje formu meditace, nikoli sport. Zda trefíte terč, tu není podstatné. Účelem tohoto cvičení je očistit srdce a mysl, a tím v sobě probudit přirozenou lidskou důstojnost překonávající překážky v podobě ctižádosti, agrese a zmatku.

Fotografování miksang

Miksang: Helen Vink

Miksang: Helen Vink

Slovo miksang v tibetštině znamená „dobré oko“. Jako kontemplativní umění se přímo opírá o výuku dharmového umění zesnulého mistra meditace, umělce a učence Chögyama Trungpy, konkrétně o jeho učení o povaze vnímání. Slovo „dobré“ v tomto případě odkazuje na náš svět takový, jaký je, tedy ve své podstatě bohatý a intenzivní. Slovo „oko“ znamená, že procvičováním kontemplativní fotografie se s těmito vlastnostmi našeho světa můžeme sladit. Pokud máme oči otevřené a jsme pozorní, pak je tato cesta vlastně velmi snadná. Jakmile si vypěstujeme schopnost jasného a svěžího vnímání, touha komunikovat tuto zkušenost přijde sama. Díky vizuálnímu cvičení a úkolům má miksang umožnit, aby se naše oko a mysl přirozeně synchronizovaly. Náš zážitek z pozorování tak bude nerušený a bdělý.

Další informace najdete na:
www.miksang.com a fotografiích Chögyama Trungpy
www.miksang.org

[metaslider id=247]

Cvičení pěti moudrostí maitri

Toto cvičení se opírá o principy pěti buddhistických rodin, z nichž každá vyjadřuje určitý styl a formu otevřenosti. Jednotlivé rodiny charakterizuje daný způsob držení těla praktikovaný ve specificky navrženém sále, díky čemuž dochází k posílení energetických vzorců typických pro jednotlivé rodiny. Díky tomu vyvstane studentův osobní styl včetně jeho neurotických i rozumných aspektů.

Cvičení kontemplativního psaní

Pomocí kontemplativního psaní zkoumáme souvislost mezi meditačním cvičením a psaním. Na setkáních mísíme meditaci čili kontemplaci s hravým a zkoumavým stylem psaní. V přátelském prostředí také vyčleníme chvilku, abychom svá díla přečetli ostatním.