Jak začít

cushion 57-960x269Shambhala Centrum vítá všechny zájemce o výuku meditace. Základní pokyny a instrukce k meditaci můžete získat v rámci pravidelného úterního otevřeného večera, na který se není třeba nijak registrovat, stačí jen přijít do našeho centra. Kromě toho nabízíme strukturovaný výukový cyklus nazvaný  Cesta Shambhaly, jež vám pomůže s pravidelnými meditačními cvičeními a studiem buddhistického učení Shambhala.

Pro naprosté nováčky je určen následující popis úvodu do meditace:

1 Otevřený večer

Každé úterý, 19.00
Nováčkům v tento den poskytujeme základní úvod do meditačního cvičení. Zároveň toto pravidelné setkání představuje skvělý úvod do buddhistického učení Shambhaly a příležitost seznámit se s ostatními členy našeho společenství. Každé setkání zahajujeme meditačním cvičením ve skupině, poté následuje krátká přednáška některého z našich zkušených lektorů, diskuse a malé občerstvení.

2 Pravidelné meditace ve skupině

Jakmile se vám dostane úvodní instrukce k meditaci, můžete se spolu s ostatními členy a přáteli našeho centra pustit do pravidelné meditace. Harmonogram najdete zde.

3 Cesta Shambhaly — kurzy pro začátečníky

Meditace v každodenním životě
Pětitýdenní kurz, otevřený všem zájemcům
Kurz nazvaný Meditace v každodenním životě má za cíl poskytnout účastníkům základní nástroje a znalosti potřebné k tomu, aby meditaci mohli začlenit do svého běžného života. K tomu, aby se meditační cvičení stalo součástí našeho života, přineslo nám stabilitu, sílu a jasnost, stačí jen jednoduché úvodní pokyny a podpora v našem úsilí. Harmonogram najdete v sekci Programy.

Stupeň I: Umění být člověkem
Intenzivní víkendový kurz
Tento intenzivní kurz čerpá z tradice, již Chögyam Trungpa představil už ve své zásadní knize Shambhala, Posvátná cesta bojovníka. Jedná se o základní první krok, kterým se vydáváte na cestu učení Shambhaly, cestu odvahy a jemnosti. Umění být člověkem poskytuje úvod do meditace bdělé pozornosti rozvíjené v sekulárním kontextu. Osvojíme si schopnost pracovat se svou myslí, a díky tomu budeme moci tajemství světa nahlížet bez myšlenkových filtrů a objevíme všudypřítomné základní dobro. Termíny najdete v sekci Programy.

Spokojenost v každodenním životě
Pětitýdenní kurz, otevřený všem zájemcům
Během tohoto kurzu se vydáme na průzkum ryzí spokojenosti, tedy základních postulátů buddhistického učení a každodenní meditace v akci. Pomocí meditačního cvičení se naučíme chápat sami sebe i základních lidské prožitky oproštěné od agrese, již zaměřujeme sami na sebe. Obtížným emocím a životním výzvám pak můžeme čelit jemností, humorem a neochvějností. Více o cyklu kurzů Cesta Shambhaly najdete zde.