Globální Společenství

Shambhala je celosvětové společenství lidí, kteří nacházejí inspiraci v principu základního dobra jako elementárního povahového rysu každého člověka. Tento rys, jinak řečeno naši vrozenou moudrost, lze rozvíjet tak, aby našemu životu přinášela prospěch a aby nám pomáhala vypořádat se z výzvami, jimž dnešní svět čelí.

Shambhala je otevřená lidem všech vyznání, profesí či životních stylů. Členové společenství se scházejí k meditačním cvičením, setkáním i oslavám, jejichž smyslem je v tomto čím dál chaotičtějším a stresujícím světě vytvořit globální kulturu rozvíjející důstojnost a zdravý rozum.

Kde všude Shambhalu najdete?

Shambhala má tisíce členů a přátel žijících na všech kontinentech. Provozujeme online komunity a více než 200 Shambhala center a skupin, které sídlí v metropolích, velkých městech i venkovských oblastech více než 50 zemí světa.

Kromě meditace, studia a kontemplativních cvičení nabízejí Shambhala centra a skupiny přednášky v oblasti umění i širokou škálu kulturních a společenských činností, jež rozvíjejí bdělost a kreativitu.

Mnozí lidé během svých cest po světě nejrůznější Shambhala centra a skupiny rádi navštěvují. Všechny mají totiž společná dvě pravidla: srdce Shazovaly je univerzální a v místních kulturách je vyjádřeno různými způsoby.

Organizace Shambhaly

Jako celosvětové společenství se Shambhala opírá o princip klasické mandaly, energetického vzorce vztahů vyvěrajících z ústředního organizačního principu. V Shambhale je jím linie Shambhaly a její učení.

Nejvyšší představitel linie — sakyong — jmenuje místní učitele, meditační instruktory a vedoucí center, kteří provázejí členy během jejich cvičení a poskytují osobní podporu těm, kdo chtějí tato učení studovat a praktikovat.

Každé místní společenství tak nabízí stejnou soustavu učení a cvičení a sdílí společnou globální touhu po vytvoření dobré lidské společnosti.

Jak se s Shambhalou spojit?

S atmosférou přátelství a podpory charakteristickou pro Shambhalu se lze seznámit v bezpočtu místních centrech, skupin i při online setkáních. Laskavost, štědrost a odvahu, s nimiž se setkáte, pak můžete přenést i do svého rodinného života, vztahů a do všeho, co podnikáte, a tím se s ostatními podělíte o vizi Shambhaly.

Mnozí aktivní členové místních společenství pracují v dobrovolnických týmech. Se zápalem vytvářejí inspirativní prostředí pro cvičení a komunitní život. Duch dobrovolnictví nám umožňuje připravovat všechny naše programy, pořádat přednášky a poskytovat individuální meditační instrukce, nabízet ubytování, provozovat naše centra a spravovat naše finance.

Mnozí lidé své uznání pro naši práci a svou trvalou podporu vyjadřují tím, že se stávají členy a mecenáši společenství Shambhala.

Jak je Shambhala financována?

Shambhala je neziskovou organizací, jejíž provoz je financován z darů jejích členů a podporovatelů a z účastnických poplatků na námi pořádaných akcích. Díky tomuto komunitnímu financování je Shambhala finančně zdravá a nezávislá, a získává zdroje nutné pro růst na místní úrovni i prostředky pro mezinárodní síť a školení našich učitelů.

Jak najít Shambhalu ve svém okolí?

Kontakt na nejbližším společenství Shambhala najdete na stránce Hledat centrum Shambhala. Na stránce Shambhala Online najdete informace o přednáškách a vzdělávacích programech