Členství

Stanete-li se členem meditačního centra Shambhala, stvrdíte tím svou osobní inspiraci a zvídavost a zavážete se cestě probuzení. Stanete se součástí společenství lidí praktikujících meditaci, kteří usilují o navázání vztahů založených na čestnosti, vřelosti a otevřenosti. Jeden pro druhého jsme inspirací a díky tomu prohlubujeme své učení bdělosti, vědomí a trpělivosti. Zveme všechny, kdo se zajímají o centrum Shambhala, aby se stali jeho členy. Členství v některém z center automaticky přináší i členství v celosvětovém společenství Shambhala, jehož cílem je rozvoj bdělosti a soucitu — jak na osobní úrovni, tak ve společnosti.


Členství je výrazem uznání práce členů společenství Shambhala a zároveň pomáhá, aby učení bylo dostupné i pro druhé. Angažovat se či podpořit společenství můžete třemi způsoby:

Cvičení meditace

Nejlepším způsobem, jak mohou členové podpořit Shambhalu a zároveň přinést užitek sobě i světu, je bdělá meditace nebo podobné kontemplativní cvičení a zařazení takového cvičení do každodenního života.

Dobrovolnická činnost

Veškerá práce našeho centra i většina činností celosvětového společenství Shambhala je vykonávána na základě dobrovolnosti. Čas a schopnosti věnované ve prospěch společenství představují životně důležitou formu podpory a jsou považovány za součást členství.

Poskytování finančních příspěvků

Při úhradě našich běžných provozních nákladů spoléháme na členské příspěvky a považujeme je také za součást našeho cvičení.  Členové mohou přispět vyššími či nižšími částkami podle svého uvážení.

Proč je členství důležité?

Pro účast na většině aktivit centra sice není členství nutností, ale bez finanční a nemateriální podpory členů našeho společenství bychom nemohli nabízet naše programy, meditace a další akce v plném rozsahu. Právě díky našim členům může hluboká tradice meditace žít dál a rozvíjet se. Placení členských příspěvků představuje finanční páteř našeho Shambhala centra.

Jaké výhody členství přináší?

Tím, že se stanete členem, budete součástí našeho společenství, které vám pomůže s vaším cvičením a v mnohém pomůže i vašemu porozumění buddhismu Shambhala:

  • členové mají přístup k průběžným meditačním instrukcím prostřednictvím osobního instruktora meditace
  • členové jsou zváni na akce, programy a přednášky organizované centrem a na některé programy dostávají slevy
  • členové získají členský odznak
  • členové získávají automatické členství v celosvětové síti Shambhala
  • členové mají přístup ke zdrojům ostatních členů na www.shambhala.org

Členové sanghy jsou bojovníci, protože se snaží překonat samsaru. Podporují a starají se jeden o druhého. Nejsou dokonalí, ale jsou nám inspirací, protože to jde o lidi, kteří chtějí prohloubit své cvičení bdělosti a soucitu. Sangha je jakýsi kontejner. Když se věnujeme společnému cvičení, pomáhá nám to s disciplínou. Uvědomujeme si, že kolem nás jsou lidé, kteří zažívají to samé. To je pro nás povzbuzením.

Sakyong Mipham Rinpočhe