Shambhala Training: Drala

Cancelled

shrines/shinto_shrine_in_forest_50.JPG
Datum:
Pátek 3 duben 2020 (19:00 -21:00)
Sobota 4 duben 2020 (08:30 -20:00)
Neděle 5 duben 2020 (08:30 -18:00)
Místo:
Centrum Shambhala Praha
Učitel : Acharya David Hope
Coordinators : Filip Rosenkranc & Mahrukh Marri
Tento program Posvátné cesty dál pracuje s přinášením principů bojovnictví a všímavosti-uvědomění do každodenního života.

Drala

Skrze zkoumání hloubky vnímání se člověk spojuje s elementální a magickou silou, která je světu vrozená. Princip draly odkazuje na posvátnou energii a sílu, která je přítomná, když překročíme agresivitu.

Cena: 2500,-
(studenti 1300,-; opakovaní účastníci 900,-)

Podmínka účasti: absolvování programu Větrný kůň.

 ...........................

The Sacred Path program continues to deal with bringing the principles of warriorship and the practice of mindfulness-awareness into daily life.

In particular, it is designed to nurture the student's natural ability to experience the world as sacred and his or her aspiration to create an enlightened society.

Drala

Through exploring the depth of perception, one engages the elemental and magical strength inherent in the world. The principle of drala refers to the sacred energy and power that exists when we step beyond aggression.

Prerequisites:

Completion of Shambhala Training: Windhorse.