Buddhistický program o prázdnotě a Sútře srdce / A Buddhist programme on Emptiness and the Heart Sutra

Berkeley/Symbols/Buddha_from_unsplash_refuge_class.jpg
Datum:
Pátek 22 listopad 2019 (19:00 -21:00)
Sobota 23 listopad 2019 (09:00 -19:00)
Místo:
Centrum Shambhala Praha
Učitelka : Fenja Heupers
Koordinátor : Alice Buehler
Kontaktní osoba : Alice Buehler
Cena : CZK1000
Student : CZK600
“Žádné oko, žádné ucho … žádné tělo, žádná mysl” / “No eye, no ear…...no body, no mind”

“Žádné oko, žádné ucho … žádné tělo, žádná mysl”

 

Popírá tento citát Sútry srdce naši zkušenost?

Nebo poukazuje na hlubší realitu, která je mimo naše zvykové předpoklady?

Sútra srdce je staletí starý buddhistický text, který se recituje po celém světě v místech s mahajánovou buddhistickou tradicí.

Během tohoto polo víkendového programu budeme zkoumat učení Sútry srdce přednáškami, meditací, diskusí.

Vyučuje Fenja Heupers. Vystudovala Naropa University ve Spojených státech a je pokročilá učitelka v tradicích Shambhaly a buddhismu. 

22 - 23. listopadu
pátek 19.00 - sobota 18.30
cena 1.000,- (studenti 600,--)

Centrum Shambhala Praha
Varšavská 13, Praha 2

 

Is this quote from the Heart Sutra denying our experience?

Or is this pointing to a deeper reality beyond our habitual assumptions?

The Heart Sutra is a centuries old buddhist text, recited all over the world by Mahayana buddhist schools. In this half weekend we will explore the teaching of the Heart Sutra with talks, meditation, discussion.

Taught by Fenja Heupers.

Fenja studied Buddhist Studies at Naropa University in the USA,
and is a senior teacher in the Shambhala and Buddhist traditions.

22 - 23 November
Friday 19.00 - Saturday 18.30
Price: 1,000 CZK (student or discount price 600 CZK)

Centrum Shambhala Praha
Varšavská 13, Praha 2