Shambhala stupeň 2 - Zrození bojovníka

Krakow/STII.jpg
Datum:
Pátek 1 prosinec 2017 (19:00 -21:00)
Sobota 2 prosinec 2017 (09:00 -18:00)
Neděle 3 prosinec 2017 (09:00 -17:00)
Teachers : Pavlína Vedralova & Jan Lamač
Koordinátor : Filip Rosenkranc
Kontaktní osoba : Filip Rosenkranc
Cena : CZK1400
Student: CZK800
Když jsme zažili chu? základního dobra, chceme jít dále. Meditační praxe nám umož?uje vid?t, jak si vytvá?íme zvykový kokon, který maskuje náš strach. Oce?ujeme, že základn? není žádná p?ekážka k zažívání zákl. dobra.

Podmínkou k ú?asti je absolvování Shambhala stupn? 1.

Za?átek p?ednáškou v pátek v 19:00. Program v sobotu 9:00-18:00, v ned?li 9:00-17:00.

Cena: 1400,-
Studenti: 800,-
Druhoú?astníci: 500,-
Cena by nem?la být p?ekážkou.

Kontakt: Filip Rosenkranc, [email protected]

Program bude v ?eštin? s p?ekladem do angli?tiny. Možnost p?espání v centru.