Sklize? míru

Winnies_potluck.JPG
Datum: Sobota 23 září 2017 (14:00 -20:00)
Kontaktní osoba : Jeffrey Buehler
v sobotu 23. zá?í se sejdeme ke spole?ným oslavám Sklizn? míru. Jsou to oslavy spojené s rovnodenností a je to p?íležitost k setkání naší komunity, vyslechnutí u?ení Sakyonga Miphama Rinpo?eho a spole?né praxi Shambhala Sádana.

Program soboty 23. zá?í

 

14:00 spole?ná oslava s p?íbuznými, hosty a p?áteli Shambhaly

 

  • sliby

  • Shambhala Sádhana

  • ?aj a kolá?e

  • vyslechnutí Sakyongovy p?ednášky

  • spole?né jídlo, hudba a tanec

 P?ineste prosím také p?ísp?vky ke spole?nému hodování!