Letní rodinný program: nebojácnost v každodenním život?

Prague/children_climbing.jpg
Datum:
Pátek 4 srpen 2017
Sobota 5 srpen 2017 (05:00 -06:00)
Neděle 6 srpen 2017 (05:00 -06:00)
Pondělí 7 srpen 2017 (05:00 -06:00)
Úterý 8 srpen 2017 (05:00 -06:00)
Středa 9 srpen 2017 (05:00 -06:00)
Čtvrtek 10 srpen 2017 (05:00 -06:00)
Pátek 11 srpen 2017 (05:00 -06:00)
Sobota 12 srpen 2017 (00:00 -00:00)
Teachers : Shastri Anne Bakker & Jan Mulder
Coordinators : Dana Žemličková & Dita Kemp
Kontaktní osoba : Dana Žemličková
P?ije?te s námi strávit báje?ný týden, ve kterém budeme mít ?as být s rodinou, praktikovat meditaci, poslouchat p?ednášky, procházet se po okolí, diskutovat u ve?erního drinku a být prost? všichni spolu.

Letní program 2017

Medita?ní centrum Shambhala Praha si Vás dovoluje pozvat na tradi?ní letní rodinný program na horské chat? Kara v Krkonoších. 

Téma: Nebojácnost v každodenním život?
U?itelé: Shastri Anne Bakker a Jan Mulder
Místo: Horská chata Kara, Roudnice v Krkonoších 15, 514 01 Jilemnice

Cena "early bird": dosp?lí 4800,-, d?ti 2800,- (p?i registraci a zaplacení zálohy ve výši 50 % do 10.7. na ú?et ?. 1465743001/5500)
Cena p?i pozd?jší platb?: dosp?lí 5800,-, d?ti 3800,-

Strava: domácí, va?í nám babi?ky, v p?ípad? m?žeme nabídnout vegetariánskou ?i bezlepkovou dietu

Kontaktní osoba: Dana Žemli?ková, email: [email protected]  tel. 608180779
 
Budeme mít p?ipraveny aktivity pro rodi?e i d?ti. ?ást dne bude venována výlet?m, odpo?inku a další spole?ným ?i individuálním radovánkám. Druhá ?ást pak p?ednáškám, meditacím a cvi?ením. Program pro d?ti povede zkušený tým, sou?ástí bude i kempování pod stanem.
Program je vhodný i pro "za?áte?níky", kte?í zatím nemají žádnou zkušenost s medita?ní praxí.