Symposium Peace Now! (Mír te?) ve Vídni

Vienna/peace_now.jpg
Datum: Pátek 15 září 2017 Neděle 17 září 2017
Kontaktní osoba : Jeffrey Buehler
Jak m?žeme jako jednotlivci a jako spole?nost reagovat se soucitem na t?žké, matoucí a ?asto destruktivní síly, se kterými jsme konfrontováni v každodenním život? a v médiích?

Symposium Peace Now (Mír te?) má za cíl nabídnout široké spektrum pohled?, praktických p?ístup? a živých diskusí o tom, jak nejlépe reagovat na tyto výzvy. Témata budou sahat od práce s myslí a emocemi na osobní úrovni až po zapojení se do práce r?zných skupin a organizací na místní, národní a globální úrovni ekonomiky, diplomacie, politiky a sociální angažovanosti.

 

15.-.17. zá?í v Rakouském centru ve Vídni (Austria Center Vienna),

Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220

 

se Sakyongem Miphamem Rinpoche (Držitel linie Shambhala), Arawanou Hayashi (Presencing Institute), Christianem Felberem (Economy for the Common Good) a mnoha dalšími...

 

Pomocí p?ednášek, diskusí a workshop? bude symposium hledat cesty, jak se vyhnout pocitu zahlcení, zachovat si jasnost náhledu a rovnováhu v t?žkých ?asech, abychom mohli efektivn? rozvíjet mír.

Detailní program a lístky budou k dispozici  na ja?e 2017. Prosím p?ihlašte se k odb?ru našeho newsletteru pro aktuální informace o symposiu.

Web akce: www.peacenow.at


Symposium je organizováno Shambhala medita?ním centrem ve Vídni, Stiftgasse 15-17, 1070 Víde?, které je sou?ástí mezinárodní komunity Shambhala center vedených Sakyongem Miphamem Rinpoche.

Peace now