Tradice Shambhaly

Foto: Mark Crean, Calligraphy and reflections, at Dechen Chöling, France, August 2011

Vize Shambhaly vychází z principu, že prvotní podstatou každé lidské bytosti je základní dobro. Tuto svou podstatu či přirozenost můžeme v běžném životě rozvíjet tak, aby vyzařovala k naší rodině, přátelům, komunitě a celé společnosti.

Podle tradice Shambhaly dnes žijeme ve věku chamtivosti a agrese. Neustále ubližujeme sami sobě, jeden druhému i planetě Zemi.

Učení Shambhaly nabízejí na tuto krizi protilék. Tato učení byla základem pověstného království Shambhaly – společnosti, která v lidech podporovala jejich vrozené dobro. Vize Shambhaly nám říká, že můžeme prožívat přirozený zdroj zářnosti a skvělosti, kterým je inherentní probuzenost lidských bytostí.

Princip Shambhaly

Princip Shambhaly

Z tohoto hluboce lidského základu můžeme vyjít, rozšířit ho a vytvořit to, co tradice Shambhaly nazývá „osvícenou společností“. Tato vize přináší možnost radikálního posunu paradigmatu. Nejedná se o utopii, nýbrž o kulturu, v níž k životním výzvám přistupujeme s laskavostí, velkorysostí a odvahou.

Nejobsáhlejší veřejnou prezentaci vize Shambhaly představuje kniha Sakjonga Miphama Princip Shambhaly.

V praxi je Shambhala jak duchovní cestou studia a meditace, která nám pomáhá pracovat s naší myslí, tak i cestou služby druhým a angažování se v našem světě. Tato zcela zásadní a aktuální učení nám otevírají dveře k soucitné péči o sebe i o druhé.