Kado, Cesta květin – Ikebana jako meditace

Slovo Kado pochází z čínštiny a znamená “cesta květin.” Když byla tato praxe, které je stará 2300 let, představena v Japonsku, vzniklo japonské pojmenování “Ikebana,” které znamená “živoucí květiny.”

Kado je kontemplativní praxe, ve které studujeme přírodu takovou, jaká je. Absolutním smyslem Kado není udělat líbivé květinové aranžmá, ale objevit radost, pracovat s překážkami a rozvinout respekt a ocenění ke světu.

Jako lidé jsme součástí přírody. Jsme tak vyjádřením stejných principů a podobné vzory jako v přírodě můžeme pozorovat ve svém životě i smrti. Při práci s přírodními materiály tak zároveň studujeme i sami sebe. Praktikováním klasických forem Ikebany učí Kado, jak můžeme jasně spatřit moudrost přírody, stejně tak jako sami v sobě i v ostatních.

S praxí se budete moci seznámit na víkendovém programu v Praze 26.-28. května.
Do 3. května je možné se zaregistrovat za sníženou cenu.

Naše Kado škola je inspirována a založena na Budhistických a Shambhalových učeních, tak jak je vyučoval Chogyam Trungpa Rinpoche a v současnosti Sakyong Mipham Rinpoche.

Marcia Wang Shibata, které program povede, je dlouholetou studentkou Shambhala-Buddhismu. Kado praktikuje od roku 1974. Má výcvik hlavních škol ikebany. Je držitelkou vysokého stupně nejstarší klasické školy Ikenobo, která se nazývá Junkakyo. Ve svém studiu stále pokračuje se Sogetsu mistrem v Montrealu. Jejím hlavním zájmem je ukázat, že aranžování květin je cestou meditace, která úzce souvisí s naším každodenním životem.

Více o programu níže a na: https://praha.shambhala.info/calendar-details/?id=308472

Kado

Kado