Shambhalové umění

 

Shambhala Art

Shambhala Art

Účelem Shambhalového umění je prozkoumat kreativní proces, najít naše jedinečné způsoby vyjádření a plně integrovat celý tento proces do našeho života tak, aby se neodděloval náš každodenní život, to kdo jsme a naše kreativita. Tento proces buduje důvěru a uvolňuje energii. V učeních Shambhaly se tomu říká „pozvednutí větrného koně“.

Učení a cvičení prezentovaná na tomto programu jsou o objevování a hraní a o univerzální povaze kreativity a komunikace, která je nám vždy k dispozici.

Můžete zakoušet bohatost svého vnímání, vaší zkušenosti a vaše osobní možnosti vyjádření.

S meditací jako základem jsou prezentována nejrůznější cvičení (pohybová, hlasová, práce se štětcem a aranžování objektů). Toto vše nám pak pomáhá objevovat hloubku našich osobních zdrojů a možností jak můžeme sami sebe opravdově vyjádřit.

Shambhalové umění je založené na učení Dharmických umění, která uspořádal Chogyam Trungpa Rinpoche, zakladatel meditační cesty Shambhala. Učil, že z úhlu pohledu meditační disciplíny se všechny naše činy mohou stát uměním.

Chogyam Trungpa Rinpoche, Photo: Andrea Roth

Chogyam Trungpa Rinpoche, Photo: Andrea Roth

Tento pětidílný program má tyto části:

  1. Setkání s našimi smysly
  2. Vidět věci takové jaké jsou
  3. Kreativní proces
  4. Síla vyjádření
  5. Umění v každodenním životě

Vše, co se v programu naučíme, nám pomáhá:

  • Otevřít vnímání a vidět věci takové jaké jsou ještě předtím, než si vytvoříme koncepty
  • Porozumět vztahu mezi čistým viděním a myšlením
  • Uvolnit blokády v řeči a rozšířit náš hlasový rozsah
  • Odkrýt naše zdroje inspirace, to jak k nám mohou promlouvat a jak toto pak můžeme vyjádřit

BarvyJak pro umělece, tak pro neumělce se často zdá kreativní proces záhadný a magický. Jak převádíme fyzickou realitu do naší inspirace tak, aby komunikovala její základní povahu?

Smyslem Shambhalového umění je rozvíjení kreativního procesu a produktu, který nazýváme umění a to z pohledu meditativní disciplíny. Je to úhel pohledu, který nás povzbuzuje vidět věci takové jaké jsou, spíše než jaké si myslíme že jsou či představujeme si, že jsou. Shambhalové umění neučí konkrétní dovednosti či techniky jako je malba, sochaření či tanec. Je to spíše o zdroji insipirace, jeho manifestaci a toho, jak k nám hovoří za hranicemi svého kontejneru. Jestliže je jednou ustanoven náhled a cesta, můžeme oboje vložit do praxe jakékoliv umělecké disciplíny. Ačkoliv učení Shambhalového umění jsou inspirována Shambalovým budhismem, nejsou zde žádné náboženské způsoby a není to o osvojení si nějakého náboženství. Jsou o objevování a hraní a o univerzální povaze tvořivosti a komunikace.